post

Terminowe dostarczanie zwolnień lekarskich

 

Dostarczanie zwolnień lekarskich – terminy.

Każdy ubezpieczony ma obowiązek dostarczenia zwolnienia, płatnikowi zasiłków nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Również i ubezpieczony, który takie zaświadczenie musi dostarczyć płatnikowi składek ma na tę czynność 7 dni od daty jego otrzymania. Zagadnienie to w przypadku płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych zostało szczegółowo wyjaśnione art.62 ust.1-2 ustawy zasiłkowej.

 

Należy w tym miejscu wyjaśnić, w jaki sposób należy liczyć 7-dniowy termin na dostarczenie zwolnienia lekarskiego, oraz co należy uznać za dostarczenie tego dokumentu. Pierwsze z poruszanych zagadnień możemy wyjaśnić opierając się na przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl regulacji w nim zawartej do obliczania terminu określonego w dniach nie uwzględnia się dnia, w którym wystąpiło zdarzenie. Za koniec terminu uważa się upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni. W omawianym przypadku dniem zdarzenia będzie dzień wystawienia zaświadczenia lekarskiego. Przykładowo, jeżeli lekarz wystawi zaświadczenie w poniedziałek danego tygodnia, to 7-dniowy termin na jego dostarczenie upływa w poniedziałek następnego tygodnia. Ważną rolę odgrywa regulacja, z której wynika, że jeżeli koniec wyznaczonego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni po dniu wolnym. Zachęcamy aby obsługę pracowników powierzyć opiece biura rachunkowego które zajmie się przestrzeganiem ustawowych terminów. Niezwykle pomocna przy wyborze odpowiedniej obsługi księgowej będzie wyszukiwarka znajdująca się pod adresem www.zaufanaksiegowa.pl Łatwo możemy wybrać specjalistę da naszej firmy, opierając się na oświadczeniu, wykształceniu czy opiniach innych klientów.

Będąc na zwolnieniu lekarskim, powinieneś także sprawdzić, czy pracodawca ma prawo kontrolować pracownika, gdy ten jest na zwolnieniu..

Jako ciekawostkę zwracamy uwagę że zagadnienie dotyczące sposobu dostarczenia zaświadczenia odpowiednio płatnikowi zasiłków albo składek, nie zostało przez ustawodawcę scharakteryzowane. Przyjmuje się zatem trzeba, iż każda forma doręczenia dokumentu jest właściwa. Ubezpieczony może sam dostarczyć zaświadczenie lekarskie. W imieniu ubezpieczonego czynności tej może dokonać inna osoba, której ubezpieczony powierzy jej wykonanie. Kolejnym sposobem doręczenia zwolnienia jest jego nadanie za pośrednictwem urzędu pocztowego lub firmy kurierskiej.

Warto pamiętać że niedopełnienie obowiązku, a więc dostarczenie zaświadczenia lekarskiego po upływie wyznaczonego ustawowego 7-dniowego terminu, powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Dlatego aby uniknąć wszelkich nieprzyjemności związanych z obniżeniem zasiłku przez nieterminowe dostarczenie zwolnienia, już teraz wejdź na wyszukiwarkę księgowych i wybierz najlepszego księgowego dla swojej firmy. Powierzając opiekę nad obsługą kadrową doświadczonemu specjaliście zaoszczędzisz czas i będziesz mógł skupić się na rozwijaniu swojego biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *