post

Jak założyć w Polsce firmę na obcokrajowca?

Biur orachunkowe WałbrzychOd wielu lat Polska  staje się krajem atrakcyjnym dla inwestorów z różnych krajów.

Taka sytuacja powoduje, że coraz chętniej zewnętrzni, zagraniczni inwestorzy chcą zakładać na terytorium naszego państwa swoje firmy. Nasuwa się więc pytanie, czy jest to możliwe i jakie wobec tego należy spełnić warunki? Jak się do tego ma sytuacja z nielegalnymi imigrantami? Jak wygląda kwestia zakładania firm przez obywateli Unii Europejskiej a jak przez pozostałych mieszkańców naszego Globu? Na te i podobne pytania odpowiedzi zawiera poniższy artykuł. Do zapoznania się z jego treścią zaprasza księgowa Wałbrzych, która po licznych konsultacjach udzieliła nam wyczerpujących odpowiedzi.

Obywatelom zagranicznym będących członkami Unii Europejskiej, Członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu lub członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają prawo na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zarejestrować i prowadzić własną firmę np. biuro rachunkowe Wałbrzych. Uprawnienie to przysługuje również obywatelom innych państw pod warunkiem, że spełnią oni określone warunki, m. in. przedstawią stosowne dokumenty zezwalające na legalny pobyt na terytorium Polski. Reguluje to ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Pomimo rożnych opinii obcokrajowiec ma prawo zarejestrować firmę na takich samych zasadach co obywatel polski, o czym przypominają agendy rządowe między innymi w akcji „nie daj się zrobić w słupa” (porównaj tutaj)

Analogicznie jak w przypadku polskich przedsiębiorców, zagraniczny biznesmen powinien złożyć wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej na odpowiednim druku. Wszelkie zasady postępowania są identyczne. Jedną różnicą jest konieczność posiadania przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego pozwolenie na pobyt czasowy lub stały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Jak widać polski rynek jest otwarty na przedsiębiorców z rożnych krajów a rząd RP zachęca do zakładania działalności gospodarczych nie tylko rodzimych obywateli. Oczywiście jak każda sytuacja także i ta ma wiele stron: bez wątpienia nowe podmioty to nowe miejsca pracy (choć ostatnio większy problem jest z rękami do pracy niż z samym jej znalezieniem)  czy (czasami) wpłacane do skarbu państwa finanse. Z drugiej strony rodzą się problemy z konkurencją, zalewem obcego towaru czy barierami kulturowymi. Te rozważania to jednak temat na zupełnie nowy artykuł.