post

Amortyzacja lokalu mieszkalnego

Kupiłeś lokal mieszkalny? Chcesz dowiedzieć się, czy można go wpisać do ewidencji środków trwałych, a następnie poddać amortyzacji? Jak określamy wartość początkową w tym przypadku?

Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące klasyfikacji środków trwałych, definiuje budynek mieszkalny jak obiekt
budowlany, którego co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej używana jest do celów mieszkalnych.
Ważne

  1. Zgodnie z art. 22g ust. 10 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
   “Podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych,
   wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w
   każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej
   przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się
   powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości.”
   Podatnik, który wprowadził swój środek trwały do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ma
   obowiązek rozpoczęcia jego amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta czynność.W przypadku lokalu mieszkalnego amortyzacji można dokonywać przy użyciu jednej z trzech metod:
   -liniowej
   -liniowej przyspieszonej
   -liniowej indywidualnej Wybierając amortyzację liniową indywidualną w przypadku lokalu mieszkalnego, należy pamiętać, że okres amortyzacji nie
   może być krótszy niż 10 lat i tym samym trzeba będzie zastosować stawkę 10 % w skali roku. Warto w tej sprawie zapytać o poradę w kancelarii księgowej.
   Jedną z trzech omówionych metod trzeba wybrać przed rozpoczęciem amortyzacji, a następnie co do zasady stosować ją aż do pełnego zamortyzowania lokalu mieszkalnego. Jednak aby rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie amortyzacji lokalu mieszkalnego i wyboru odpowiedniej metody zachęcamy do odwiedzenia witryny Zaufana Księgowa.
   Znajdziemy tam księgowego który pomoże nam wybrać właściwą metodę amortyzacji oraz zapewni naszej firmie profesjonalną obsługę i reprezentację przed urzędami. Również jeśli interesuje Cię księgowy Piekary Śląskie zapraszamy do odwiedzenia portalu.