post

Jak w roku 2016 naliczyć odsetki od składek ZUS opłaconych nieterminowo?

Jak w roku 2016 naliczyć odsetki od składek ZUS opłaconych nieterminowo?

Niejednokrotnie z różnych przyczyn zdarza się że płatnik, zapłaci po terminie należne składki ubezpieczeniowe do ZUS. Jednym ze skutków nieterminowego opłacenia składek ubezpieczeniowych są odsetki za zwłokę. Jeśli płatnik wpłaca zaległość będącą następstwem pomyłki w rozliczeniach i sporządzonej korekty, odsetki za zwłokę może naliczyć według obniżonej stawki, której zasady wyliczania zmieniły się od 1 stycznia 2016 r.

Read More