Urzędy Skarbowe proszą o informacje weselne.

Tak, to nie żart. Jeżeli w ciągu ostatniego roku zmieniłeś stan cywilny to możesz się spodziewać zapytania o okoliczności. Spokojnie nie będzie pytań o noc poślubną ale o wieczór … i owszem. Skarbówkę interesuje branża związana z weselami. W związku z tym na dość pokażną skalę urzędnicy fiskusa odpytują Urzędy Stanu Cywilnego o ludzi zmieniających w ostatnim czasie swój status rodzinny. Po otrzymaniu odpowiedzi szczęśliwy nowy małżonek jest pytany o wesele. Konkretnie w obszarze zainteresowań znalazły się podmioty udostępniające sale weselne czy też świadczące usługi w zakresie kateringu. Podobnie jest zespołami muzycznymi umilającymi weselnikom zabawę. Absurd? Oczywiście ale niestety sankcjonowany prawem. Pytanie kiedy trafi się pytanie o monety którymi w niektórych zakątkach Polski obsypuje się nowożeńców ….

post

Jak założyć w Polsce firmę na obcokrajowca?

Biur orachunkowe WałbrzychOd wielu lat Polska  staje się krajem atrakcyjnym dla inwestorów z różnych krajów.

Taka sytuacja powoduje, że coraz chętniej zewnętrzni, zagraniczni inwestorzy chcą zakładać na terytorium naszego państwa swoje firmy. Nasuwa się więc pytanie, czy jest to możliwe i jakie wobec tego należy spełnić warunki? Jak się do tego ma sytuacja z nielegalnymi imigrantami? Jak wygląda kwestia zakładania firm przez obywateli Unii Europejskiej a jak przez pozostałych mieszkańców naszego Globu? Na te i podobne pytania odpowiedzi zawiera poniższy artykuł. Do zapoznania się z jego treścią zaprasza księgowa Wałbrzych, która po licznych konsultacjach udzieliła nam wyczerpujących odpowiedzi.

Obywatelom zagranicznym będących członkami Unii Europejskiej, Członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu lub członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego mają prawo na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zarejestrować i prowadzić własną firmę np. biuro rachunkowe Wałbrzych. Uprawnienie to przysługuje również obywatelom innych państw pod warunkiem, że spełnią oni określone warunki, m. in. przedstawią stosowne dokumenty zezwalające na legalny pobyt na terytorium Polski. Reguluje to ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Pomimo rożnych opinii obcokrajowiec ma prawo zarejestrować firmę na takich samych zasadach co obywatel polski, o czym przypominają agendy rządowe między innymi w akcji „nie daj się zrobić w słupa” (porównaj tutaj)

Analogicznie jak w przypadku polskich przedsiębiorców, zagraniczny biznesmen powinien złożyć wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej na odpowiednim druku. Wszelkie zasady postępowania są identyczne. Jedną różnicą jest konieczność posiadania przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego pozwolenie na pobyt czasowy lub stały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Jak widać polski rynek jest otwarty na przedsiębiorców z rożnych krajów a rząd RP zachęca do zakładania działalności gospodarczych nie tylko rodzimych obywateli. Oczywiście jak każda sytuacja także i ta ma wiele stron: bez wątpienia nowe podmioty to nowe miejsca pracy (choć ostatnio większy problem jest z rękami do pracy niż z samym jej znalezieniem)  czy (czasami) wpłacane do skarbu państwa finanse. Z drugiej strony rodzą się problemy z konkurencją, zalewem obcego towaru czy barierami kulturowymi. Te rozważania to jednak temat na zupełnie nowy artykuł.

post

Konsekwencje finansowe zlikwidowania PIT-u oraz składek na ZUS i NFZ

zusZ informacji do jakich udało nam się dotrzeć wynika że rząd zamierza poprosić MF o wyliczenie, jakie będą konsekwencje finansowe zlikwidowania PIT-u oraz składek na ZUS i NFZ.

Pomysł likwidacji składek na ubezpieczenia społeczne należy do posła PiS Adama Abramowicza. Jak podkreślał „Czas skończyć ze zryczałtowanym ZUS” Poinformował, że w kierowanym przez niego zespole parlamentarnym powstał pomysł zmian legislacyjnych. Mówimy to na razie o statusie założeń do projektu ustawy, jednak projekt jest bardzo ciekawy.

„Zróbmy coś, dajmy Polakom normalnie żyć, zwłaszcza tym, którzy nie potrafili znaleźć pracy na etacie” – podkreślał poseł Abramowicz.

Według tego pomysłu, mikroprzedsiębiorcy którzy osiągają przychody do 30 tys. zł rocznie, zamiast co miesiąc płacić na ZUS ponad 1100 zł i odprowadzać VAT, płaciliby tylko jeden podatek w wysokości 15 proc.

Podatek już dziś nazywany podatkiem Abramowicza, znacząco uprościłby system, niewątpliwie zachęcając do zakładania firm oraz zmniejszenia szarej strefy.

Kancelaria Kraków i reprezentujący ją specjaliści zaznaczają, że pomysł jest bardzo trafiony, jednak należy poczekać na wyliczenia Ministerstwa Finansów. Zniesienie limitu, może mieć bardzo duże znaczenie i odbije się zapewne na wpływach budżetowych. W Krakowie jest bardzo wiele firm które skorzystałyby na takim rozwiązaniu.

Przekroczenie progu przychodów 30 tys. złotych, ma według projektu skutkować przejściem podatnika na zasady ogólne.

Poseł Abramowicz tłumaczył, że wbrew opiniom przeciwników, nie rodzi to problemu dla systemu emerytalnego. Osoby dziś działające w szarej strefie w wieku emerytalnym otrzymają pomoc z opieki społecznej w wysokości około obecnych 600 zł, natomiast na dzień dzisiejszy najniższa emerytura to 860 zł.Kancelaria Kraków

Takie rozwiązanie pomoże wg pomysłodawcy bezrobotnym w założeniu własnej działalności, a część przedsiębiorców dziś działających w szarej strefie, zmotywuje do wyjścia z niej. Wystarczy znaleźć odpowiednie biuro rachunkowe lub kancelarię i zlecić Księgowym pomoc w rozliczaniu działalności. W obecnych czasach nie są to duże koszty.

Wcześniej proponowano większą kwotę pozwalającą na zastosowanie niższego podatku, ostatecznie ustalono kwotę 30 tys, aby nowe rozwiązanie nie było furtką do optymalizacji podatkowej, zawsze zmniejszającej jak wiadomo wpływy do budżetu.

post

Jak w roku 2016 naliczyć odsetki od składek ZUS opłaconych nieterminowo?

Jak w roku 2016 naliczyć odsetki od składek ZUS opłaconych nieterminowo?

Niejednokrotnie z różnych przyczyn zdarza się że płatnik, zapłaci po terminie należne składki ubezpieczeniowe do ZUS. Jednym ze skutków nieterminowego opłacenia składek ubezpieczeniowych są odsetki za zwłokę. Jeśli płatnik wpłaca zaległość będącą następstwem pomyłki w rozliczeniach i sporządzonej korekty, odsetki za zwłokę może naliczyć według obniżonej stawki, której zasady wyliczania zmieniły się od 1 stycznia 2016 r.


Najlepiej skorzystać z usług dobrego i skutecznego księgowego. Możesz także zapoznać się z naszym artykułem jak ominąć ZUS.

W celu zastosowania obniżonej stawki muszą zostać spełnione warunki określone w art. 56a § 1 Ordynacji podatkowej. Z przepisu tego wynika, że obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki podstawowej (do 31 grudnia 2015 r. było to 75% stawki podstawowej) stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

1) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji,

2) zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
Do 31 grudnia 2015 r. przepisy Ordynacji podatkowej (dotyczące obniżonych odsetek) nie przewidywały żadnych ram czasowych na złożenie korekty dokumentów rozliczeniowych. Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2016 r., w celu skorzystania z ulgowych odsetek, nakładają na płatnika obowiązek przekazania rozliczeń do ZUS w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia upływu terminu złożenia dokumentów rozliczeniowych. Przy składaniu korekty rozliczeń nie mamy już obowiązku uzasadniania przyczyn jej złożenia.

Zasady naliczania odsetek za zwłokę według obniżonej 50% stawki stosuje się do jedynie w przypadku zaległości, które powstały po 31 grudnia 2015 r. Wszelkie zaległości składkowe powstałe przed rokiem 2016 r. naliczamy według stawki wynoszącej 75% stawki podstawowej. Dlatego najlepiej jest skorzystać z dobrego biura rachunkowego w Łodzi by na przykład uniknąć całkowicie zaległości. W przypadku zaległości składkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. płatnik ma możliwość zastosowania nowej obniżonej stawki odsetek (tj. 50% stawki podstawowej) tylko w przypadku jeśli zaległość będzie wynikała z korekty rozliczeń złożonej w ZUS w pierwszym półroczu 2016 r. i pod warunkiem, że zostanie ona opłacona w ciągu 7 dni od dnia złożenia tej korekty.

Ogromnie ważne jest aby zaległości wobec ZUS opłacić w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Tylko w takim przypadku możemy skorzystać z obniżonej stawki. Zgodnie z art. 12 Ordynacji podatkowej, przy obliczaniu terminu wpłaty zaległości wynikającej z korekty deklaracji nie uwzględnia się dnia, w którym korekta ta została złożona. Kończy się on natomiast z upływem ostatniego dnia z wyznaczonej liczby dni.

Jeśli ostatni dzień terminu wypada w sobotę, niedzielę lub święto będące ustawowym dniem wolnym od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych (czyli pierwszy dzień roboczy). Jeżeli sam nie potrafisz tego dotrzymać terminu i masz za dużo na głowie skorzystaj z polecanych biur księgowych z Katowic

Korekta przed interwencją ZUS

Kolejnym warunkiem skorzystania z możliwości niższych odsetek jest złożenie korekty deklaracji rozliczeniowej z własnej inicjatywy.

Jeżeli korekta rozliczeń:

została przeprowadzona w wyniku czynności kontrolnych,

została złożona po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu kontroli ZUS, lub po zakończeniu kontroli,

Płatnik nie ma możliwości skorzystania z ulgowych odsetek za zwłokę.

post

Jak ominąć ZUS? Jak płacić niższe składki? Czy jest legalny sposób na pomniejszenie składek do ZUS? ZUS za granicą?

 

Wiele Firm w naszym kraju szuka skutecznego sposobu na ominięcie ZUSu?

Jak ominąć ZUS? Jak płacić niższe składki? Czy jest legalny sposób na pomniejszenie składek do ZUS? ZUS za granicą? ZUS w Anglii? Dlaczego składki są tak wysokie a świadczenia tak niskie? Wiele tych i innych im podobnych pytań każdego dnia zalewa fora internetowe. Również różni „eksperci” usiłują na podobne pytania udzielić odpowiedzi. A szczególnie ważne jest to że każda księgowa z Łodzi , Warszawy , Poznania czy innych miast musi mieć tę kwestię opanowaną do perfekcji. Generalnie bez większych trudności łatwo zauważyć, że do dobrego zgłębienia tematu potrzebna jest pogłębiona analiza. Nie zniechęcaj się jednak drogi Czytelniku – nie zamierzamy tutaj opublikować rozprawy naukowej, która przeciętnemu Kowalskiemu kojarzy się jedynie z niezrozumiałym bełkotem przeciętnie świeżego obywatela spod sklepu z piwem. Zaplanowaliśmy serię artykułów, która w zwarty i co najważniejsze przystępny sposób udzieli odpowiedzi na wiele pytań związanych z funkcjonowaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od razu uprzedzamy jednak cisnące się pytania: nie jesteśmy związani z żadną organizacją, nie jesteśmy wynajęci do robienia PR (dobrego lub złego) ZUS-owi, nie jesteśmy również członkami żadnej partii politycznej. Zwyczajnie, sami będąc (chcąc czy nie) ubezpieczeni u największego polskiego ubezpieczyciela poznaliśmy (przynajmniej z grubsza) mechanizmy (te legalne) nim kierujące oraz (dość dokładnie) prawa (są takie!) i obowiązki (z tych kilka jest dotkliwych) ubezpieczonych. Rozsiądź się więc wygodnie i oddaj lekturze – życzymy miłego odbioru. Warto wziąć też pod uwagę, co by było, gdyby zostały zlikwidowane składki ZUS.

Czym jest ZUS?

Dziś część pierwsza: Czym jest ZUS.

Mało kto wie, ze Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ciekawą historię. Powstał ostatecznie przed II Wojną Światową w październiku 1934 roku jako wynik skutecznej reformy systemu ubezpieczeń społecznych. Należy mieć na uwadze, że w połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku w związku z okrzepnięciem Rzeczypospolitej w odbudowanej formie państwowej konieczne stało się uporządkowanie ubezpieczeń społecznych, które w różnych formach (modyfikowanych już po wywalczeniu niepodległości) istniały już w czasach rozbiorów. Historia narodowego ubezpieczyciela trwa już 80 lat z pięcioletnią przerwą w latach 1955 – 1960. W tych latach jego obowiązki przejęły Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej oraz związki zawodowe i rady narodowe. Od 1934 roku do teraz (jesień 2015) u steru Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stało 23 osoby w tym ośmiu dyrektorów (w latach 1938 – 1955) oraz piętnastu prezesów (1960 – 2015). Wśród zarządzających były cztery kobiety – wszystkie na stanowisku prezesa lub pełniącej obowiązki prezesa. Dzisiaj prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wybiera Rada Ministrów. Spore znaczenie ma również rada nadzorcza w której skład wchodzi obecnie dwanaście osób. Jednocześnie należy pamiętać, że ubezpieczyciel narodowy jest instytucją państwową o charakterze publicznoprawnym oraz jest jednostką sektora finansów publicznych (państwowych). Oznacza to, że jest głęboko zakorzeniony w procesie budżetowania oraz w majątku narodowym. Żeby dobrze zrozumieć rolę ZUS-u w Polsce trzeba znać jego zadania. Należy do nich:

– Realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych (dzieli się na wiele zespołów zadań)

– Opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczenia społecznego (np. OFE!)

– Realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.

– Dysponowanie środkami finansowymi Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz Funduszu Alimentacyjnego.

– Opracowanie aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych.

– Wystawianie osobom uprawnionym legitymacji (emeryta, rencisty).

– Kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy.

– Kontrola uiszczania przez płatników składek oraz kontrola ubezpieczonych z tytułu obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych ZUS.

– Wydawanie biuletynu informacyjnego.

– Popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych (np. spoty telewizyjne).

Łatwo można więc zaobserwować, że ZUS ma dość szeroki zakres zadań. Realizowane są one poprzez sieć terenową składająca się z:

– Centrali ZUS

– 43 oddziałów,

– 212 inspektoratów,

– 70 biur terenowych,

Warto wiedzieć że w 2014 roku w ZUS pracowało ponad 46 tysięcy osób a średnie wynagrodzeni wynosiło ok 3,8 tys zł brutto.

W związku z upodmiotowieniem obywateli w wyniku przemian ustrojowych z przełomu lat ’80 i ’90 XX wieku w Polsce oraz ze względu na żywotne zainteresowanie płatników regularnie rośnie nadzór społeczny (grupy zainteresowanych, pojedyńcze osoby, przedstawiciele środków masowego przekazu). Pomimo tego w ciągu ostatniego ćwierćwiecza ZUS-em targały różne nieprawidłowości. Z pośród wszystkich warto wymienić:

– sprawę nieprawidłowości znalezionych przez NIK przy procesie informatyzacji (program „Kompleksowy System Informatyczny”),

– kwestia tzw „Pałaców ZUS” (NIK wskazał na nieracjonalne zarządzanie nieruchomościami {budową i wynajmowaniem} w posiadaniu ZUS),

– korupcja (działania ABW doprowadziły w 2009 do zatrzymania wielu osób włącznie z ówczesnym prezesem ZUS),

– praktyki w zakresie egzekucji należności (niekorzystne raporty i orzeczenia zarówno Najwyższej Izby Kontroli jak również Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z lat 2004-2014)

– kwestia transferu środków z OFE do ZUS (dotyczy zarówno ZUS jak również rządzącej wówczas w Polsce koalicji polityków PSL i PO.

Podsumowując warto zwrócić uwagę na fakt, że w ciągu 75 lat swojego funkcjonowania Zakład Ubezpieczeń Społecznych spełniał ważną rolę w życiu Polaków zajmując się zarówno gromadzeniem jak również dystrybucją środków zgromadzonych w ramach składek. Nie bez znaczenia jest również fakt działalności Funduszu Alimentacyjnego. Niestety w ostatnim czasie szereg niekorzystnych zjawisk (nie zawsze mających swoje korzenie w samej instytucji) związanych z ubezpieczycielem spowodował znaczne osłabienie zaufania społecznego oraz coraz częstsze wskazywanie na konieczność reformowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wydaje się, że ważne aby w tym procesie oprócz koniecznego eliminowania nieprawidłowości utrzymać w zakresie celu również ważne zadanie związane z kontynuacją realizacji solidaryzmu narodowego w ramach ubezpieczeń społecznych.

post

Amortyzacja lokalu mieszkalnego

Kupiłeś lokal mieszkalny? Chcesz dowiedzieć się, czy można go wpisać do ewidencji środków trwałych, a następnie poddać amortyzacji? Jak określamy wartość początkową w tym przypadku?

Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące klasyfikacji środków trwałych, definiuje budynek mieszkalny jak obiekt
budowlany, którego co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej używana jest do celów mieszkalnych.
Ważne

  1. Zgodnie z art. 22g ust. 10 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
   “Podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych,
   wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przyjmując w
   każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej
   przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się
   powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości.”
   Podatnik, który wprowadził swój środek trwały do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ma
   obowiązek rozpoczęcia jego amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta czynność.W przypadku lokalu mieszkalnego amortyzacji można dokonywać przy użyciu jednej z trzech metod:
   -liniowej
   -liniowej przyspieszonej
   -liniowej indywidualnej Wybierając amortyzację liniową indywidualną w przypadku lokalu mieszkalnego, należy pamiętać, że okres amortyzacji nie
   może być krótszy niż 10 lat i tym samym trzeba będzie zastosować stawkę 10 % w skali roku. Warto w tej sprawie zapytać o poradę w kancelarii księgowej.
   Jedną z trzech omówionych metod trzeba wybrać przed rozpoczęciem amortyzacji, a następnie co do zasady stosować ją aż do pełnego zamortyzowania lokalu mieszkalnego. Jednak aby rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie amortyzacji lokalu mieszkalnego i wyboru odpowiedniej metody zachęcamy do odwiedzenia witryny Zaufana Księgowa.
   Znajdziemy tam księgowego który pomoże nam wybrać właściwą metodę amortyzacji oraz zapewni naszej firmie profesjonalną obsługę i reprezentację przed urzędami. Również jeśli interesuje Cię księgowy Piekary Śląskie zapraszamy do odwiedzenia portalu.

 

post

Terminowe dostarczanie zwolnień lekarskich

 

Dostarczanie zwolnień lekarskich – terminy.

Każdy ubezpieczony ma obowiązek dostarczenia zwolnienia, płatnikowi zasiłków nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Również i ubezpieczony, który takie zaświadczenie musi dostarczyć płatnikowi składek ma na tę czynność 7 dni od daty jego otrzymania. Zagadnienie to w przypadku płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych zostało szczegółowo wyjaśnione art.62 ust.1-2 ustawy zasiłkowej.

 

Należy w tym miejscu wyjaśnić, w jaki sposób należy liczyć 7-dniowy termin na dostarczenie zwolnienia lekarskiego, oraz co należy uznać za dostarczenie tego dokumentu. Pierwsze z poruszanych zagadnień możemy wyjaśnić opierając się na przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl regulacji w nim zawartej do obliczania terminu określonego w dniach nie uwzględnia się dnia, w którym wystąpiło zdarzenie. Za koniec terminu uważa się upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni. W omawianym przypadku dniem zdarzenia będzie dzień wystawienia zaświadczenia lekarskiego. Przykładowo, jeżeli lekarz wystawi zaświadczenie w poniedziałek danego tygodnia, to 7-dniowy termin na jego dostarczenie upływa w poniedziałek następnego tygodnia. Ważną rolę odgrywa regulacja, z której wynika, że jeżeli koniec wyznaczonego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni po dniu wolnym. Zachęcamy aby obsługę pracowników powierzyć opiece biura rachunkowego które zajmie się przestrzeganiem ustawowych terminów. Niezwykle pomocna przy wyborze odpowiedniej obsługi księgowej będzie wyszukiwarka znajdująca się pod adresem www.zaufanaksiegowa.pl Łatwo możemy wybrać specjalistę da naszej firmy, opierając się na oświadczeniu, wykształceniu czy opiniach innych klientów.

Będąc na zwolnieniu lekarskim, powinieneś także sprawdzić, czy pracodawca ma prawo kontrolować pracownika, gdy ten jest na zwolnieniu..

Jako ciekawostkę zwracamy uwagę że zagadnienie dotyczące sposobu dostarczenia zaświadczenia odpowiednio płatnikowi zasiłków albo składek, nie zostało przez ustawodawcę scharakteryzowane. Przyjmuje się zatem trzeba, iż każda forma doręczenia dokumentu jest właściwa. Ubezpieczony może sam dostarczyć zaświadczenie lekarskie. W imieniu ubezpieczonego czynności tej może dokonać inna osoba, której ubezpieczony powierzy jej wykonanie. Kolejnym sposobem doręczenia zwolnienia jest jego nadanie za pośrednictwem urzędu pocztowego lub firmy kurierskiej.

Warto pamiętać że niedopełnienie obowiązku, a więc dostarczenie zaświadczenia lekarskiego po upływie wyznaczonego ustawowego 7-dniowego terminu, powoduje obniżenie o 25% wysokości zasiłku przysługującego za okres od 8. dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Dlatego aby uniknąć wszelkich nieprzyjemności związanych z obniżeniem zasiłku przez nieterminowe dostarczenie zwolnienia, już teraz wejdź na wyszukiwarkę księgowych i wybierz najlepszego księgowego dla swojej firmy. Powierzając opiekę nad obsługą kadrową doświadczonemu specjaliście zaoszczędzisz czas i będziesz mógł skupić się na rozwijaniu swojego biznesu.

post

Kontrola pracownika przebywającego na zwolnieniu chorobowym

 

Czy pracodawca może kontrolować pracownika na zwolnieniu chorobowym?

Zgodnie z przepisami pracodawca jako płatnik składek, jest uprawniony do kontrolowania pracowników co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem. Przed wypłaceniem należności pracodawca ma obowiązek do formalnego skontrolowania zaświadczeń lekarskich.

Należy w tym miejscu przypomnieć że uprawnienia do kontroli przysługuje płatnikowi składek na ubezpieczenie chorobowe, który zgłasza do tego ubezpieczenia powyżej 20 ubezpieczonych, bez względu na wymiar etatu świadczonej pracy. Szczegółowe zasady kontroli formalnej zaświadczeń rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990650743

Zamierzając skontrolować pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim pracodawca zobowiązany jest do wystawieniu imiennego upoważnienia osobie przeprowadzającej kontrolę. W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego, kontrolujący sporządza protokół, zawierający wszelkie uwagi co do prawidłowości wykorzystywania zwolnienia. Protokół należy bezwzględnie przedłożyć ubezpieczonemu w celu wniesienia przez niego uwag. Księgowa zajmująca się rozliczaniem kadr i płac zna doskonale wymienione wyżej rozporządzenie. Jeżeli stoimy właśnie przed wyborem biura rachunkowego warto w tym celu skorzystać z najlepszej wyszukiwarki biur księgowych www.zaufanaksiegowa.pl Znajdziemy tam doświadczonego partnera który profesjonalnie zajmie się obsługą księgową naszej firmy.  A jeśli ostatnio zakupiłeś mieszkanie, to koniecznie sprawdź, czy możesz przeprowadzić amortyzację lokalu.

Wracając do kontroli zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA, pracodawca zobowiązany jest wykluczyć sfałszowanie zaświadczenia lekarskiego, jak również zweryfikować czy ostało ono wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich. W przypadku podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane – pracodawca występuje do lekarza leczącego o wyjaśnienie sprawy. W przypadku zastrzeżeń co do wydania zwolnienia niezgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich – pracodawca występuje o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS.Zgłosić pracownika do ZUSu może również Twoja księgowa, jesli posiadasz działalność gospodarczą i chcesz zgłosić pracownika, nie zwlekaj.

Wątpliwości dotyczące autentyczności zwolnienia może rozwiać jedynie wystawiający je lekarz. Zaświadczenia lekarskie są wystawiane z dwiema kopiami, z których druga przechowywana jest przez wystawiającego przez okres 3 lat i może on dokonać porównania budzącego zastrzeżenia dokumentu z posiadaną kopią.Drugim rodzajem kontroli, jest kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby pracownika.

Polega ona na ustaleniu, czy ubezpieczony nie wykonuje pracy zarobkowej, lub czy też nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem. Wyszukiwarka www.zaufanaksiegowa.pl pomoże nam znaleźć najlepsze biuro rachunkowe Rzeszów dla naszej firmy. Po podpisaniu umowy, politykę kadrową możemy powierzyć posiadającym duże doświadczenie specjalistom i skupić się na prowadzeniu naszego biznesu. Jeśli prowadzisz biuro rachunkowe również możesz dołączyć do portalu, a być może jeżeli jesteś księgowym interesuje Cię zwolnienie z vatu?